66-400 Gorzów Wielkopolski, Polska
+48 608 055 656
romani_dance@o2.pl

SANIS SANO

Stowarzyszenie Sanis Sano powstało w 2020 roku z inicjatywy artystów i działaczy społecznych, którzy dotychczas działali na terenie Województwa Lubuskiego, zarówno w sferze kultury jak i działań społecznych jako osoby niezależne , nie zrzeszone w stowarzyszeniu, fundacji.


NAPISZ DO NAS! -> MESSENGER -> EMAIL: stowarzyszeniesanissano@gmail.comW skład Stowarzyszenia wchodzi 8 osób i jego członkowie świadczą pomoc w ramach działań społeczno-kulturalnych w zakresie:
-> Organizacji akcji społecznych oraz wspieranie akcji społecznych kierowanych do osób potrzebujących,
-> organizacja szkoleń, seminariów, wykładów, warsztatów i konferencji wspierających działania charytatywne na rzecz organizacji,
-> podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
-> działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
-> promowania form kreatywnego spędzania wolnego czasu.

NASZE DZIAŁANIA I CELE STATUTOWE ZAPISANE SĄ W KRS NR 0000848925.

Działalność członków Stowarzyszenia odpowiada na potrzeby społeczności lokalnej. Uregulowanie naszej działalności poprzez założenia niniejszego Stowarzyszenia jest również odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnego rynku. Chcemy mieć wpływ na realizację wspólnych celów i interesów społeczności lokalnej. Wszystkie dotychczas podejmowane działania jako osoby nie zrzeszone, jak i jako Stowarzyszenie Sanis Sano, podejmowane są w celu integracji instytucji i społeczeństwa, jako priorytet stawiamy zawsze dobro człowieka potrzebującego.

Jak każda organizacja non-profit majątek naszego Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. Nasz majątek pochodzi ze składek członkowskich, dotacji, środków otrzymanych od sponsorów, darowizn, zapisów i spadków, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku, przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego. Stąd, Szanowni Państwo, publikujemy nasz numer konta z nadzieją na liczne darowizny na naszą rzecz 🙂

mBank nr 03114020040000390280283308

DZIĘKUJEMY!

EnglishFrenchGermanPolishRussianSpanish